OŚRODEK SZKOLENIA i DOKSZTAŁCANIA

OSiD-logo

Adres służbowy:

www.osidwad.com.pl

34-100 Wadowice

osidwad@gmail.com

ul. Spadzista 10

skype

skype

: osidwad08

tel./fax (33) 873 20 23

gg

gg

: 843493Szkoły Średnie i Policealne dla dorosłych. BEZPŁATNIE dla bezrobotnych Szkoły Średnie i Policealne dla dorosłych. BEZPŁATNIE dla bezrobotnych

Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami

Szkoły i Kursy

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Wpis do ewidencji KURATORA OŚWIATY.

Nieruchomości

Biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kredyty

Kredyty w rachunku bieżącym, kredyty hipoteczne oraz inne.

Laboratorium ECDL

Uzyskiwanie Certyfikatu ECDL
- Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy